0.


Het oude ambacht "Kaasmaken" wordt nog steeds op de boerderij uitgeoefend. Het ambacht wordt van moeder op (schoon-) dochter en zoon doorgegeven. Er zijn in Nederland ongeveer 750 zelfkazers en op sommige van deze wordt al meer dan 150 jaar kaas gemaakt.
een kaas met PIT
Het recept voor kaasmaken is er vooral een van regelmaat en geduld. Het maken van kaas is een intensief proces, waar men toch zo'n 7 tot 8 uur per dag mee bezig is en meestal 7 dagen per week.
Op deze site kunt u d.m.v. foto's een kijkje achter de schermen nemen bij de Sweylanthoeve ....